Ook transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

Als er sprake is van bijzondere omstandigheden bij gedeeltelijk ontslag, dan kan de medewerker aanspraak maken op een (gedeeltelijke) transitievergoeding. Dit is bijvoorbeeld het geval bij blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Zo bleek onlangs uit uitspraak van de Hoge Raad. Een medewerker kreeg ontslag en tegelijkertijd een nieuwe vaste aanstelling aangeboden door…...

Personeelszaken zijn tijdrovende bezigheden

Werving, arbeidsvoorwaarden, ontwikkeling en ontslagzaken, slokken veel tijd op van MKB’er. Ruim 60 procent van de bedrijven in het MKB zien P&O werkzaamheden vaak als tijdrovend. Deze werkzaamheden worden bovendien vaak uitgevoerd door een niet-gespecialiseerde werknemer. Dat blijkt uit een onderzoek van FlexHR onder 1.500 bedrijven. Opmerkelijk genoeg gaf 60…...

Zonder cijfers geen modern HRM

Personeelsafdelingen maken de inspanningen en toegevoegde waarde van HRM steeds meer inzichtelijk met cijfers. Van HRM-ers werd in het verleden wel gezegd dat ze niet met cijfers konden omgaan of dat ze er bang voor waren. Die tijd lijkt voorbij, want in steeds meer organisaties wordt HRM meetbaar gemaakt. Net…...

Leugenaar ontmaskerd en ontslagen.

Bij zijn sollicitatie overhandigde een werknemer zijn CV met daarin opgenomen dat hij een HEAO-diploma heeft. Op enig moment spit een nieuwe manager van de werknemer het CV door en komt tot de conclusie dat de werknemer niet over een HEAO-diploma beschikt. Er worden ook nog andere onjuistheden ontdekt. Zo…...

Werkgever, let op uw zorgplicht bij pensioen!

Een pensioenregeling, waarin keuzemogelijkheden zijn opgenomen, verplicht een werkgever tot een afgewogen invulling van zijn plicht tot voorlichten. Deze plicht volgt uit de wettelijke zorgplicht. Ten aanzien van beleggingskeuzes in een pensioenregeling gebaseerd op beleggingsvrijheid (beschikbare premieregeling) is deze informatieplicht met de komst van de nieuwe Pensioenwet per 1 januari…...