Ook al is een overeenkomst voor de beëindiging van het dienstverband door beide partijen ondertekend, toch kan een werknemer erop terugkomen en zich beroepen op dwaling.

Een werkneemster kwam in 1988 bij de rechtsvoorganger van haar werkgever -een supermarkt- in dienst. Met ingang van april 2007 is zij in loondienst werkzaam in de functie van verkoopmedewerker. In januari 2008 wordt ze verzocht bij werkgever te komen. Ze heeft haar vierjarig kind bij zich, want ze wist niet dat het gesprek ging over de beëindiging van haar dienstverband. Een door de accountant van de werkgever opgestelde vaststellingsovereenkomst wordt met de werkneemster doorgenomen en ter plekke door beide partijen ondertekend. De werkneemster heeft na ondertekening niet meer voor de werkgever gewerkt en verder houdt iedereen zich aan de vaststellingsovereenkomst, waarin een vergoeding is toegekend van drie bruto maandsalarissen. Na zes maanden komt de werkneemster terug op de inhoud van de overeenkomst, vooral de vergoeding vindt zij bij nader inzien te laag . De werkneemster beroept zich op dwaling.

Schadeloosstelling
De rechtbank vond dat de werkneemster mocht terugkomen op de vaststellingsovereenkomst. Zij wist immers niet van tevoren dat haar uitdiensttreding onderwerp van gesprek zou zijn. Zij heeft geen bedenktijd gehad en had evenmin gelegenheid om deskundig advies in te winnen. Bovendien had zij na ondertekening geen vaste inkomsten meer en was zij aangewezen op een WW-uitkering. Ook het langdurige dienstverband speelde een rol. De rechtbank ziet de drie bruto maandsalarissen alleen als schadeloosstelling voor de niet in acht genomen opzegtermijn en legt de werkgever daarnaast een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule.

 Tip

Om te voorkomen dat u achteraf wordt geconfronteerd met een werknemer die terugkomt op de inhoud van de vaststellingsovereenkomst is het van belang de werknemer te wijzen op de consequenties van de beëindiging, de werknemer bedenktijd te gunnen en hem of haar te wijzen de mogelijkheid deskundige advies in te winnen.

SMID-Personeelszaken adviseert u over de procedure van een ontslagzaak.

 

 

  • Delen