Archief

Einde dienstverband: werknemer kan er op terugkomen

Ook al is een overeenkomst voor de beëindiging van het dienstverband door beide partijen ondertekend, toch kan een werknemer erop terugkomen en zich beroepen op dwaling. Een werkneemster kwam in 1988 bij de rechtsvoorganger van haar werkgever -een supermarkt- in dienst. Met ingang van april 2007 is zij in loondienst werkzaam in de functie van […]

Zonder cijfers geen modern HRM

Personeelsafdelingen maken de inspanningen en toegevoegde waarde van HRM steeds meer inzichtelijk met cijfers. Van HRM-ers werd in het verleden wel gezegd dat ze niet met cijfers konden omgaan of dat ze er bang voor waren. Die tijd lijkt voorbij, want in steeds meer organisaties wordt HRM meetbaar gemaakt. Net als andere afdelingen is HRM […]

Werkgever, let op uw zorgplicht bij pensioen!

Een pensioenregeling, waarin keuzemogelijkheden zijn opgenomen, verplicht een werkgever tot een afgewogen invulling van zijn plicht tot voorlichten. Deze plicht volgt uit de wettelijke zorgplicht. Ten aanzien van beleggingskeuzes in een pensioenregeling gebaseerd op beleggingsvrijheid (beschikbare premieregeling) is deze informatieplicht met de komst van de nieuwe Pensioenwet per 1 januari 2007 expliciet gemaakt. In de […]

Werkkostenregeling

In het kader van administratieve lastenverlichting wordt de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer m.i.v. 1-1-2011 sterk vereenvoudigd.   De nieuwe term voor deze vergoedingssystematiek is “werkkostenregeling”.  Deze aanduiding illustreert dat het hierbij vooral gaat om de kosten die de werknemer maakt in het kader van de dienstbetrekking en krijgt een sterk forfaitair […]

WW-maatregelen kosten werkgevers € 500 miljoen

Een maatregel in het Nederlandse Stabiliteitsprogramma, die ondernemers hard zal treffen, is het deels afschuiven van de financiering van WW-uitkeringen van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) naar de werkgever. De WW-premie gaat in 2013 alvast omhoog. In 2014 komen de eerste zes maanden WW op het conto van werkgevers. Het Nederlandse Stabiliteitsprogramma ligt inmiddels bij de Europese […]

Fouten van werkgevers in ontslagprocedures

Het UWV WERKbedrijf heeft eind vorig jaar een lijstje opgesteld van veel voorkomende ‘fouten’ die werkgevers maken in ontslagprocedures. Namelijk: 1. Onvoldoende alternatieven voor ontslag onderzoeken; Het UWV vindt dat werkgevers inventiever mogen zijn om ontslagen te voorkomen. Voorbeelden daarvan zijn de herverdeling van de werknemers over andere functies, andere vestigingen of afdelingen, of het […]

Voor vragen of opmerkingen;

We helpen je graag. Mail ons of bel ons op 0172-577293
Neem contact op