Personeelsafdelingen maken de inspanningen en toegevoegde waarde van HRM steeds meer inzichtelijk met cijfers.
Van HRM-ers werd in het verleden wel gezegd dat ze niet met cijfers konden omgaan of dat ze er bang voor waren. Die tijd lijkt voorbij, want in steeds meer organisaties wordt HRM meetbaar gemaakt. Net als andere afdelingen is HRM een partner in de strategie van een organisatie. Vroeger kwamen HRM-ers vooral van de Sociale Academie, tegenwoordig zie je ook veel bedrijfskundigen en mensen uit andere disciplines in die functie. Met het evolueren van het vakgebied draait HRM de laatste jaren mee als volwaardige managementdiscipline.

Net zoals bij inkoop of marketing moet de HRM-er zich ook verantwoorden, plannen meetbaar maken en daarover rapporteren.

Inzichten van gekwantificeerde HRM informatie kunnen het beleid sterken of duidelijk maken dat het bijgesteld moet worden. Het geeft een stuurmogelijkheid. Op basis van het beleid en kengetallen kunnen weer stuurgetallen gegeven worden. Daardoor word duidelijk dat bepaalde activiteiten vanuit de organisatie gezien meer waarde gaan opleveren dan andere activiteiten. Op die manier kunnen betere en doordachte beslissingen genomen worden.

Ook op het gebied van investeren in menselijk kapitaal.
Eigenlijk is het kwantificeren van HRM onmisbaar geworden, het is onderdeel geworden van het reguliere moderne business georiënteerde management. In een modern en professioneel personeelsbeleid worden de thema’s die er in een organisatie zijn, meetbaar en zichtbaar gemaakt. De kracht van het meetbaar maken van HRM is de koppeling van HRM aan de strategie en het succes van de organisatie.

SMID-Personeelszaken kan u ondersteuning geven in het produceren van gekwalificeerde en gekwantificeerde data.

 

 

  • Delen