Een pensioenregeling, waarin keuzemogelijkheden zijn opgenomen, verplicht een werkgever tot een afgewogen invulling van zijn plicht tot voorlichten. Deze plicht volgt uit de wettelijke zorgplicht.

Ten aanzien van beleggingskeuzes in een pensioenregeling gebaseerd op beleggingsvrijheid (beschikbare premieregeling) is deze informatieplicht met de komst van de nieuwe Pensioenwet per 1 januari 2007 expliciet gemaakt. In de Pensioenwet is namelijk bepaald dat de werkgever en de pensioenuitvoerder de deelnemer aan de pensioenregeling adequaat van informatie moeten voorzien. Wat adequaat is, is grotendeels vastgelegd in de Pensioenwet.


Risico
Uit de praktijk blijkt dat werkgevers hier niet altijd even zorgvuldig mee omgaan. Het initiatief tot wijzigen van eerder gemaakte keuzes ligt dan bij de werknemers. Een tekortschieten in de zorgplicht kan in dat geval voor problemen zorgen waar het gaat om aansprakelijkheidsstelling door een (ex-)partner of kind van de inmiddels overleden (gewezen) werknemer. Het tekortschieten in de zorgplicht kan achteraf dure claims opleveren voor de werkgever.

SMID-Personeelszaken, informeert u hoe u het best uw zorgplicht invult.

  • Delen