Een maatregel in het Nederlandse Stabiliteitsprogramma, die ondernemers hard zal treffen, is het deels afschuiven van de financiering van WW-uitkeringen van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) naar de werkgever. De WW-premie gaat in 2013 alvast omhoog. In 2014 komen de eerste zes maanden WW op het conto van werkgevers.

Het Nederlandse Stabiliteitsprogramma ligt inmiddels bij de Europese Commissie.
Ervan uitgaand dat er na de verkiezingen in september een kabinet met dezelfde politieke signatuur uit de bus komt zoals die van de samenstellers van het bezuinigingsakkoord, vindt deze maatregel doorgang. Zo niet, dan kan deze maatregel weleens een heel andere invulling krijgen.

Zoals het er nu voor staat, kunt u de volgende ingrijpende veranderingen verwachten:
Het werknemersdeel WW-premie (AWF) wordt in 2013 definitief afgeschaft. In de WW-premie zit ook een deel premie Ziektewet (uitkering zwangere vrouwen en zieken uit een tijdelijke contract). Dat deel Ziektewet stijgt elk jaar. Dit soort stijgingen komt vanaf 2013 (tijdelijk) geheel voor rekening van de werkgevers. Het levert de schatkist 500 miljoen euro aan extra inkomsten op.

Let op!

Er is nu nog een franchise voor de WW-premie, aandeel werkgever. Die franchise bedraagt dit jaar 1.413,75 euro per maand, maar die gaat per 2013 naar nul.

• Ontslagvergoedingen worden beperkt en anders ingezet. Werkgevers moeten vanaf 2014 de eerste zes maanden van werkloosheid van een werknemer zelf betalen. Het bedrag dat werknemers aan WW-uitkering betalen, mogen zij in mindering brengen op de ontslagvergoeding. Het is de bedoeling dat het resterende deel van de ontslagvergoeding wordt ingezet voor scholing om de werknemer weer elders aan het werk te krijgen.
• Voor excessieve ontslagvergoedingen gaat een hoger percentage werkgeversheffing gelden. Nu bedraagt de eindheffing 30 procent. Straks 75 procent.
• De maximumduur van de wachtgeldregeling voor politici wordt per 1 september 2012   gelijk gesteld aan de maximum WW-duur.
• De duur van de WW-uitkeringen blijft ongewijzigd.

Ontslag op staande voet
Als u een werknemer om dringende redenen op staande voet ontslaat, geldt de plicht de eerste zes maanden WW-betaling niet. Het ontslag is immers de werknemer verwijtbaar en u niet. Een werknemer die verwijtbaar op staande voet wordt ontslagen verliest ook nu zijn recht op een WW-uitkering.

SMID-Personeelszaken informeert u over de stand van zaken.

  • Delen