Het is niet wettelijk verplicht om een arbeidsovereenkomst schriftelijk af te sluiten, wel is het aan te raden om de afspraken die u met uw medewerker maakt schriftelijk vast te leggen.

U dient in ieder geval een aantal gegevens uit te wisselen met uw medewerker, zoals:
naam en woonplaats van u en uw werkgever;
plaats of plaatsen waar de medewerker werkzaam is;
functie van de medewerker
datum van indiensttreding;
hoeveel uur u de medewerker werkzaam is;
hoogte van het salaris en wanneer uitbetaling plaatsvindt;
duur van het contract (bij een tijdelijk contract);

En de volgende aspecten, indien deze van toepassing zijn:
duur van de proeftijd;
vakantietoeslag;
aantal vakantiedagen;
duur van de opzegtermijn;
pensioenregeling;
cao;

SMID-Personeelszaken kan u helpen bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst.

  • Delen