Inlenen van arbeidskrachten

De belastingdienst besteedt de laatste tijd veel aandacht aan inlenersaansprakelijkheid. Dit doet de dienst door bedrijven te informeren over de risico’s maar ook door controles te houden bij opdrachtgevers van uitzendbureau’s. Als u arbeidskrachten inleent van een bureau dat niet aan zijn betalingsverplichtingen richting de Belastingdienst kan voldoen, loopt u…...

Werkkostenregeling

In het kader van administratieve lastenverlichting wordt de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer m.i.v. 1-1-2011 sterk vereenvoudigd.   De nieuwe term voor deze vergoedingssystematiek is “werkkostenregeling”.  Deze aanduiding illustreert dat het hierbij vooral gaat om de kosten die de werknemer maakt in het kader van de dienstbetrekking…...

WW-maatregelen kosten werkgevers € 500 miljoen

Een maatregel in het Nederlandse Stabiliteitsprogramma, die ondernemers hard zal treffen, is het deels afschuiven van de financiering van WW-uitkeringen van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) naar de werkgever. De WW-premie gaat in 2013 alvast omhoog. In 2014 komen de eerste zes maanden WW op het conto van werkgevers. Het Nederlandse Stabiliteitsprogramma…...

Fouten van werkgevers in ontslagprocedures

Het UWV WERKbedrijf heeft eind vorig jaar een lijstje opgesteld van veel voorkomende ‘fouten’ die werkgevers maken in ontslagprocedures. Namelijk: 1. Onvoldoende alternatieven voor ontslag onderzoeken; Het UWV vindt dat werkgevers inventiever mogen zijn om ontslagen te voorkomen. Voorbeelden daarvan zijn de herverdeling van de werknemers over andere functies, andere…...