Personeelszaken zijn tijdrovende bezigheden

Werving, arbeidsvoorwaarden, ontwikkeling en ontslagzaken, slokken veel tijd op van MKB’er. Ruim 60 procent van de bedrijven in het MKB zien P&O werkzaamheden vaak als tijdrovend. Deze werkzaamheden worden bovendien vaak uitgevoerd door een niet-gespecialiseerde werknemer. Dat blijkt uit een onderzoek van FlexHR onder 1.500 bedrijven. Opmerkelijk genoeg gaf 60…...

Zonder cijfers geen modern HRM

Personeelsafdelingen maken de inspanningen en toegevoegde waarde van HRM steeds meer inzichtelijk met cijfers. Van HRM-ers werd in het verleden wel gezegd dat ze niet met cijfers konden omgaan of dat ze er bang voor waren. Die tijd lijkt voorbij, want in steeds meer organisaties wordt HRM meetbaar gemaakt. Net…...

Leugenaar ontmaskerd en ontslagen.

Bij zijn sollicitatie overhandigde een werknemer zijn CV met daarin opgenomen dat hij een HEAO-diploma heeft. Op enig moment spit een nieuwe manager van de werknemer het CV door en komt tot de conclusie dat de werknemer niet over een HEAO-diploma beschikt. Er worden ook nog andere onjuistheden ontdekt. Zo…...

Werkgever, let op uw zorgplicht bij pensioen!

Een pensioenregeling, waarin keuzemogelijkheden zijn opgenomen, verplicht een werkgever tot een afgewogen invulling van zijn plicht tot voorlichten. Deze plicht volgt uit de wettelijke zorgplicht. Ten aanzien van beleggingskeuzes in een pensioenregeling gebaseerd op beleggingsvrijheid (beschikbare premieregeling) is deze informatieplicht met de komst van de nieuwe Pensioenwet per 1 januari…...

Inlenen van arbeidskrachten

De belastingdienst besteedt de laatste tijd veel aandacht aan inlenersaansprakelijkheid. Dit doet de dienst door bedrijven te informeren over de risico’s maar ook door controles te houden bij opdrachtgevers van uitzendbureau’s. Als u arbeidskrachten inleent van een bureau dat niet aan zijn betalingsverplichtingen richting de Belastingdienst kan voldoen, loopt u…...

Werkkostenregeling

In het kader van administratieve lastenverlichting wordt de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer m.i.v. 1-1-2011 sterk vereenvoudigd.   De nieuwe term voor deze vergoedingssystematiek is “werkkostenregeling”.  Deze aanduiding illustreert dat het hierbij vooral gaat om de kosten die de werknemer maakt in het kader van de dienstbetrekking…...

WW-maatregelen kosten werkgevers € 500 miljoen

Een maatregel in het Nederlandse Stabiliteitsprogramma, die ondernemers hard zal treffen, is het deels afschuiven van de financiering van WW-uitkeringen van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) naar de werkgever. De WW-premie gaat in 2013 alvast omhoog. In 2014 komen de eerste zes maanden WW op het conto van werkgevers. Het Nederlandse Stabiliteitsprogramma…...

Fouten van werkgevers in ontslagprocedures

Het UWV WERKbedrijf heeft eind vorig jaar een lijstje opgesteld van veel voorkomende ‘fouten’ die werkgevers maken in ontslagprocedures. Namelijk: 1. Onvoldoende alternatieven voor ontslag onderzoeken; Het UWV vindt dat werkgevers inventiever mogen zijn om ontslagen te voorkomen. Voorbeelden daarvan zijn de herverdeling van de werknemers over andere functies, andere…...