Werving, arbeidsvoorwaarden, ontwikkeling en ontslagzaken, slokken veel tijd op van MKB’er.

Ruim 60 procent van de bedrijven in het MKB zien P&O werkzaamheden vaak als tijdrovend. Deze werkzaamheden worden bovendien vaak uitgevoerd door een niet-gespecialiseerde werknemer. Dat blijkt uit een onderzoek van FlexHR onder 1.500 bedrijven.

Opmerkelijk genoeg gaf 60 procent van de bedrijven aan de personeelszaken zelf te regelen. Dit wordt dan vaak gedaan door de directeur, secretaresse of office manager. Slechts 40 procent van de ondervraagde bedrijven heeft een personeelsfunctionaris in dienst. Een zeer klein deel van de bedrijven besteedt P&O werkzaamheden uit. Vooral personeelsontwikkeling wordt vaak uitbesteed aan derden.

Tijdrovend
Op de vraag of zij personeelszaken als tijdrovend ervaart, antwoordt ruim 60 procent van de bedrijven instemmend. Als meest tijdrovende activiteiten worden zaken als Werving & selectie, salarisadministratie en personeelsontwikkeling genoemd. Vooral de kleinere bedrijven in het MKB (20-49 werknemers) zien zowel de incidentele als dagelijkse activiteiten, zoals ziekteverzuim, salarisadministratie etc., als een tijdrovende bezigheid.

Extern advies
Bijna 85 procent van de ondervraagde bedrijven geeft aan weleens extern advies te hebben ingewonnen over bepaalde personeelszaken. Vooral over de juridische zaken omtrent het P&O vakgebied wordt veel advies ingewonnen. De bedrijven gaven aan te kiezen voor extern advies omdat zij te weinig knowhow hebben.

 

SMID-Personeelszaken staat u graag met, Raad & Daad, bij!

 

 

 

  • Delen