In principe is uw medewerker niet verplicht om op zondag te werken. Een medewerker kan weigeren op zondag te werken, bijvoorbeeld om religieuze redenen.

Afhankelijk van de sector
In sommige sectoren, zoals de politie of horeca, is het echter wel nodig dat medewerkers op zondag inzetbaar zijn. Uw medewerker heeft in ieder geval recht op dertien vrije zondagen per jaar, tenzij u met diegene afwijkende afspraken hierover heeft gemaakt.

CAO & arbeidsovereenkomst
Of u uw medewerker kunt verplichten op zondag te werken, is afhankelijk van wat er in de voor uw organisatie geldende CAO staat, of wat u met uw medewerker heeft afgesproken in zijn of haar arbeidsovereenkomst. Uw medewerker is namelijk bij indiensttreding akkoord gegaan met deze regels, dus u kunt uw medewerker hieraan houden.

Afspraken met OR of PVT
Het ligt wat genuanceerder als u het werken op zondag verplicht maakt, nádat de medewerker al in dienst is. U kunt, als bedrijfsomstandigheden het nodig maken, hier dan afspraken over maken met de ondernemingsraad of PVT, maar de medewerker moet hier zelf ook nog individueel mee akkoord gaan.

SMID-Personeelszaken kan u helpen bij een arbeidsconflict.

  • Delen