Jobhoppers laten een frisse wind door het bedrijf waaien.

Werkgevers staan overwegend negatief tegenover jobhoppen. Iets minder dan 70 procent van hen nodigt sollicitanten die vaak van baan zijn gewisseld niet uit op gesprek. Dit terwijl jobhoppen steeds normaler wordt en werknemers hier positiever in staan. Met name jongeren geloven dat dit positief bijdraagt aan hun carrière. Dat blijkt uit onderzoek van Indeed onder ruim 1.000 respondenten en meer dan 200 werkgevers in Nederland. De houding van werkgevers ten opzichte van jobhoppen kan hen in de weg staan bij het vinden van nieuw personeel.

Een werknemer blijft al lang niet meer zijn of haar hele carrière bij dezelfde werkgever. Met name jongeren vinden het steeds normaler om regelmatig van baan te veranderen. Een vijfde van de respondenten in de leeftijd zestien tot 24 jaar is al vaker dan één keer van werkgever veranderd. Regelmatig van baan veranderen wordt steeds meer de standaard. Dit betekent dat werkgevers anders moeten kijken naar hun wervingsstrategie en kandidaten niet meer kunnen beoordelen op de lengte van hun voorgaande dienstverbanden.”

Werkgevers worstelen.

Ondanks dat werkgevers de voordelen zien van medewerkers met veel ervaring bij verschillende bedrijven, zoals het feit dat deze nieuwe ideeën inbrengen, hebben ze er ook moeite mee. Werkgevers vinden het vervelend dat ze constant nieuwe medewerkers moeten inwerken en dat hun medewerkers hun skills op deze manier niet ontwikkelen.

Een kwart van de werkgevers denkt zelfs dat jobhoppers een negatieve invloed heeft op het bedrijf. Deze houding kan bedrijven in de weg staan bij het zoeken naar talent. Werkzoekenden gaan jobhoppen steeds normaler vinden en maken gemakkelijker de stap naar een andere werkgever. Dit kunnen werkgevers niet negeren, zeker niet in een markt waar het talent niet voor het oprapen ligt.

Geen spijt van jobhopper.

De helft van de ondervraagde werkgevers heeft wel eens bewust een jobhopper aangenomen.  Opvallend is dat bijna 64 procent van de respondenten aangeeft dat als ze een jobhopper hebben aangenomen, ze hier achteraf geen spijt van hebben. Over het algemeen zien ze als grootste voordeel dat werknemers met ervaring met andere bedrijven frisse ideeën en kennis meebrengen, waar ook andere collega’s van kunnen profiteren. Jobhoppers laten een frisse wind door het bedrijf waaien.

Hier ligt een uitdaging voor werkgevers. Het is zonde als een medewerker het bedrijf verlaat omdat de baan niet voldoet aan de verwachtingen. Dat is te voorkomen door betere communicatie tijdens het werving- en sollicitatieproces.

SMID-Personeelszaken helpt u bij het werving & selectie proces.

  • Delen